Welkom.De vzw.FPC Gent.

Langerbrugsestraat 258 - 9940 Evergem

Telefoon: + 32 9 2537276

Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent vzw

 

 

 

De federale regering heeft op de ministerraad van 4 april 2014 beslist dat de groep Sodexo-Parnassia uitbater wordt van het FPC te Gent.

Voor tewerkstelling gelieve u tot hen te wenden.

Voor onze reactie op de beslissing klik hier

 

 

Voor informatie over het PFPCG kan u zich richten tot de waarnemend voorzitter

Raf de Rycke: raf.de.rycke@pfpcg.be

 

Maatschappelijke zetel:

PFPCG

Langerbrugsestraat 258

9940 Evergem

 

 

Laatste update 19 april  2014

 

PFPCG